O nas

KDM to miejsce wyjątkowe. To chrześcijanie, którzy sednem swojego życia uczynili służbę ludziom – lokalnej społeczności. Z jednej strony postawa taka to wielkie wyzwanie, z drugiej, to nic innego jak praktyczne naśladowanie Jezusa, który „nie przyszedł aby Mu służono, lecz żeby służyć…” (Ew. wg Św. Marka 10:45). Mamy więc szeroko otwarte oczy na ludzi żyjących wokół nas. Pragniemy dostrzegać ich potrzeby oraz, w miarę naszych możliwości, potrzeby te zaspokajać. Stąd nasza nazwa: Kościół dla Miasta!
Wierzymy, iż największą potrzebą każdego człowieka jest pojednanie się z Bogiem, zbawienie w Jezusie Chrystusie i życie wieczne. Naszym pragnieniem jest by jak najwięcej ludzi wokół nas doświadczyło zaspokojenia tej największej potrzeby.

KDM to miejsce radosne. Owocem Ducha Świętego jest radość! Ktoś powiedział: świat, w którym żyjemy jest miejscem surowym.  Nikogo nie trzeba przekonywać, iż życie współczesnego człowieka nie jest wolne od zmartwień i trosk. Rick Warren mówi: „Troska jest marnowaniem energii; nie zmieni ona przeszłości ani nie jest w stanie wpłynąć na przyszłość. Jedyne co sprawi to marne życie w teraźniejszości”. Jesteśmy ludźmi radosnymi. Wiedząc, że radość jest „towarem” deficytowym pragniemy zarażać nią innych. Są powody do radości, choćby ten: „Jezus Cię kocha”.

KDM to relacje. Polacy stają się coraz bardziej społeczeństwem zachodu. Fakt ten niesie ze sobą wartości pozytywne. Negatywne, niestety też. Jedną z nich jest zamykanie się ludzi na drugiego człowieka. Wierzymy, iż Bóg stworzył człowieka jako istotę relacyjną, potrzebującą bliskości innych ludzi. Skoro Bóg kocha człowieka zapewne też go lubi. Lubimy więc ludzi, lubimy być razem, lubimy razem robić coś dobrego!

KDM to praktyczne odpowiedzi. Życie człowieka może być wspaniałą przygodą. Jezus obiecuje swoim naśladowcom życie spełnione i obfite. Skoro może być tak dobrze to dlaczego często jest tak źle? Dlaczego tak wielu z nas nie radzi sobie z wyzwaniami codzienności? Św. Paweł w jednym ze swoich listów mówi o Jezusie, który „jest mocą Bożą i mądrością Bożą”.  Odpowiedź brzmi: potrzebujemy Bożej pomocy, Jego mocy i Jego mądrości. Kościół naśladujący Jezusa jest realnym świadectwem mocy Bożej i mądrości Bożej. KDM to miejsce gdzie spotkasz ludzi obdarzonych praktyczną mądrością. To miejsce, gdzie w każdą niedzielę usłyszysz praktyczne nauczanie, które dotknie Twojego serca, będzie wyzwaniem by zmienić coś na lepsze, będzie praktyczną mądrością, którą będziesz mógł wykorzystać w codziennym życiu.

Pastor Bogusław Olszewski

Kościół dla Miasta Rybnik jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254)

  • Wesprzyj nas

    konto bankowe: 33 2490 0005 0000 4500 9609 4580

    konto SHOOK UP: 07 2490 0005 0000 4600 8332 2136

  • Kościół Dla Miasta Rybnik
Script logo